Taneční škola Maestro | kurzy | výpis kurzů

*
*
*
*
*
*
*
maestro-captcha.jpg
*

* Povinné údaje

Pole Adresa vyplňujte pouze pokud jde o registraci do dětských kurzů a vaše trvalé bydliště je na Praze 4

TK Maestro - Hobby EDC STT - 2.pol

  • 1x týdně ve čtvrtek od 18:00, délka lekce 60 minut
  • Cena kurzu: 5000 Kč
  • Hlavní lektoři: David Vejchar a Veronika Hanušová
  • Zahájení: 2.2.2023, ukončení: 22.6.2023
  • Místo konání:TŠ Maestro (Na Strži 40, Praha 4) na malém sále

více informací

Semináře pro taneční páry tříd Hobby EDC STT jsou zaměřeny na základní principy a katalog figur soutěžních standardních tanců.

Účast je podmíněna členstvím v sportovním tanečním klubu TK Maestro. Členství se platí pololetně za období: září – leden (se splatností do 30.9.) a únor - srpen (se splatností do 31.1.). Členství v celkové výši 5000 Kč/pololetí kromě lekcí Hobby EDC STT zahrnuje vstup na další společné semináře TK Maestro dle dosažené taneční úrovně, zejména pak Hobby EDC LAT, a další semináře dle dohody s vedením TŠ a hlavního trenéra, volný vstup na pohybovou průpravu (dle vypsaných seminářů - může být nepravidelně), volné vstupy do tanečního studia pro individuální tréninky, practice (simulace soutěží), slevy na individuálních lekcích pro členy TK Maestro, organizační zajištění soutěžní činnosti.

Účet TK Maestro pro platby členských příspěvků: 221303187/0300

Při účasti na více seminářích TK Maestro (např. Hobby EDC LAT se platí jen jeden členský příspěvek).
Na každý jednotlivý vypsaný kurz/seminář pro členy TK Maestro v daném semestru je nutné se přihlásit prostřednictvím informačního systému na webu tsmaestro.

Nevyučujeme v období státních svátků, oficiálních školních prázdnin, mimořádných potřeb taneční školy nebo mimořádných opatření vyhlášených státními institucemi. V případě vyhlášeného lockdownu nebo mimořádných opatření, týkajících se chodu taneční školy zajišťujeme náhradní výuku (prezenční nebo online formou) v náhradním rozvrhu.
Dále nevyučujeme ve čtvrtek 29.9. z důvodu konání mezinárodního soustředění v TŠ Maestro.

Přihláškou do kurzu Maestro – taneční škola s.r.o. nebo skupiny TK Maestro, z.s. souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v přihlášce pro účely poskytnutí dohodnuté služby, informací o nabízených službách a zasílání informačních sdělení subjektu prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., a dále pro účely soutěží v tanečním sportu, grantů, požadovaných výkazů pro sportovní a státní organizace a instituce.

Registrovat (pro nové členy) *

* pokud jste již registrovaní v naší taneční škole, prosíme, přihlašte se

TK Maestro - BAM STT - 2.pol

  • 1x týdně v pondělí od 17:30, délka lekce 90 minut
  • Cena kurzu: 5000 Kč
  • Hlavní lektor: David Vejchar
  • Zahájení: 6.2.2023, ukončení: 19.6.2023
  • Místo konání:TŠ Maestro (Na Strži 40, Praha 4) na velkém sále

více informací

Na seminářích pro taneční páry tříd BAM STT je probírána zejména pokročilá technika soutěžních standardních tanců.
Účast je podmíněna členstvím v sportovním tanečním klubu TK Maestro. Členství se platí pololetně za období: září – leden (se splatností do 30.9.) a únor - srpen (se splatností do 31.1.) . Členství v celkové výši 5000 Kč/pololetí kromě lekcí BAM STT zahrnuje vstup na další společné semináře TK Maestro dle dosažené taneční úrovně a dohody s vedením TŠ a hlavního trenéra, volné vstupy do tanečního studia pro volné a individuální tréninky, practice, vstupy na vypsané pohybovky (může být nepravidelně), slevy na individuálních lekcích pro členy TK Maestro, organizační zajištění soutěžní činnosti.

Účet TK Maestro pro platby členských příspěvků: 221303187/0300
Při účasti na více seminářích TK Maestro (např BAM LAT nebo Hobby EDC LAT se platí jen jeden členský příspěvek)ve výši 4500 Kč.
Na každý jednotlivý vypsaný kurz/seminář pro členy TK Maestro v daném semestru je nutné se přihlásit prostřednictvím informačního systému na webu tsmaestro.

Nevyučujeme v období státních svátků, oficiálních školních prázdnin, mimořádných potřeb taneční školy nebo mimořádných opatření vyhlášených státními institucemi. V případě vyhlášeného lockdownu nebo mimořádných opatření, týkajících se chodu taneční školy zajišťujeme náhradní výuku (prezenční nebo online formou) v náhradním rozvrhu.

Přihláškou do kurzu Maestro – taneční škola s.r.o. nebo skupiny TK Maestro, z.s. souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v přihlášce pro účely poskytnutí dohodnuté služby, informací o nabízených službách a zasílání informačních sdělení subjektu prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., a dále pro účely soutěží v tanečním sportu, grantů, požadovaných výkazů pro sportovní a státní organizace a instituce.

Registrovat (pro nové členy) *

* pokud jste již registrovaní v naší taneční škole, prosíme, přihlašte se