Taneční škola Maestro | kurzy | výpis kurzů

*
*
*
*
*
*
*
maestro-captcha.jpg
*

* Povinné údaje

Pole Adresa vyplňujte pouze pokud jde o registraci do dětských kurzů a vaše trvalé bydliště je na Praze 4

Přípravka DĚTI 4-7 let - 2.pol

 • 1x týdně ve středu od 15:30, délka lekce 60 minut
 • Cena kurzu: 2500 Kč
 • Hlavní lektor: Ivana Biletská
 • Zahájení: 1.2.2023, ukončení: 21.6.2023
 • Místo konání:TŠ Maestro (Na Strži 40, Praha 4) na malém sále
 • Výuka je ročníková. Na každé pololetí je třeba se znovu přihlásit na webu TŠ Maestro pod přihlašovacím jménem žáka/studenta. Přijetí nových žáků rovnou do vyšší úrovně kurzu je možné pouze po předchozí domluvě s vedením TŠ Maestro.

více informací

Přípravka pro děti ve věku 4-7 let je pokračujícím kurzem školního roku 2022/2023. Přijetí nových žáků je možné po domluvě s trenérem taneční školy. Výuka zahrnuje: základy latinsko-amerických a dalších společenských tanců a všeobecnou pohybovou průpravu.

Součástí semestru je Akademie - vystoupení všech nesoutěžních i soutěžních skupin TŠ/TK Maestro

Na každé pololetí je třeba se znovu přihlásit na webu TŠ Maestro pod přihlašovacím jménem žáka/studenta. Přijetí nových žáků rovnou do vyšší úrovně kurzu je možné pouze po předchozí domluvě s vedením TŠ Maestro.

Nevyučujeme v období státních svátků, oficiálních školních prázdnin, mimořádných potřeb taneční školy nebo mimořádných opatření vyhlášených státními institucemi.

Cena od 1.2.2023: 2500 Kč/pololetí. Účet pro platby kurzu TŠ Maestro: 255612308/0300. Variabilní symbol platby: narození dítěte ve formátu DDMMRRRR, do poznámky prosíme uveďte jméno dítěte

Přihláškou do kurzu Maestro – taneční škola s.r.o. nebo skupiny TK Maestro, z.s. souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v přihlášce pro účely poskytnutí dohodnuté služby, informací o nabízených službách a zasílání informačních sdělení subjektu prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., a dále pro účely soutěží v tanečním sportu, grantů, požadovaných výkazů pro sportovní a státní organizace a instituce.

Registrovat (pro nové členy) *

* pokud jste již registrovaní v naší taneční škole, prosíme, přihlašte se

Přípravka 8-15 let POKROČILÍ - 2.pol

 • 1x týdně ve středu od 16:30, délka lekce 60 minut
 • Cena kurzu: 2500 Kč
 • Hlavní lektor: Ivana Biletská
 • Zahájení: 1.2.2023, ukončení: 21.6.2023
 • Místo konání:TŠ Maestro (Na Strži 40, Praha 4) na malém sále
 • Výuka je ročníková. Na každé pololetí je třeba se znovu přihlásit na webu TŠ Maestro pod přihlašovacím jménem žáka/studenta. Přijetí nových žáků rovnou do vyšší úrovně kurzu je možné pouze po předchozí domluvě s vedením TŠ Maestro.

více informací

Přípravka pro POKROČILÉ ve věku 8-15 let zahrnuje: všeobecnou pohybovou průpravu a základy latinsko-amerických a dalších společenských tanců.

Součástí semestru je Akademie - vystoupení všech nesoutěžních i soutěžních skupin TŠ/TK Maestro (pokud to epidemická situace dovolí).

Děti z kurzu Přípravka pro pokročilé, kteří docházeli již minulé pololetí: starší a tanečně zkušenější zájemci – slečny se mohou po dohodě s trenérem přejít do skupiny Sólo Dance, která vede děti a mládež intenzivněji (2x týdně) pro soutěžní činnost v kategoriích sólo, duo/synchro dance Latin a Caribbean. Páry pak mohou přejít do skupiny E,D Latin a Standard.

Nevyučujeme v období státních svátků, oficiálních školních prázdnin, mimořádných potřeb taneční školy nebo mimořádných opatření vyhlášených státními institucemi. V případě vyhlášeného lockdownu nebo mimořádných opatření, týkajících se chodu taneční školy zajišťujeme náhradní výuku (prezenční nebo online formou) v náhradním rozvrhu.

Cena od 1.2.2023: 2500 Kč/pololetí. Účet pro platby kurzu TŠ Maestro: 255612308/0300. Variabilní symbol platby: narození dítěte ve formátu DDMMRRRR, do poznámky prosíme uveďte jméno dítěte.

Přihláškou do kurzu Maestro – taneční škola s.r.o. nebo skupiny TK Maestro, z.s. souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v přihlášce pro účely poskytnutí dohodnuté služby, informací o nabízených službách a zasílání informačních sdělení subjektu prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., a dále pro účely soutěží v tanečním sportu, grantů, požadovaných výkazů pro sportovní a státní organizace a instituce.

Registrovat (pro nové členy) *

* pokud jste již registrovaní v naší taneční škole, prosíme, přihlašte se

Přípravka 8-15 let ZAČÁTEČNÍCI - 2.pol

 • 1x týdně ve čtvrtek od 16:00, délka lekce 60 minut
 • Cena kurzu: 2500 Kč
 • Hlavní lektor: Kateřina Bartuněk Hrstková
 • Zahájení: 2.2.2023, ukončení: 22.6.2023
 • Místo konání:TŠ Maestro (Na Strži 40, Praha 4) na malém sále
 • Výuka je ročníková. Na každé pololetí je třeba se znovu přihlásit na webu TŠ Maestro pod přihlašovacím jménem žáka/studenta. Přijetí nových žáků rovnou do vyšší úrovně kurzu je možné pouze po předchozí domluvě s vedením TŠ Maestro.

více informací

Přípravka pro ZAČÁTEČNÍKY ve věku 8-15 let a vybrané mladší děti z předchozího ročníku dle doporučení trenéra zahrnuje: všeobecnou pohybovou průpravu a základy latinsko-amerických a dalších společenských tanců.
Součástí semestru je Akademie - vystoupení všech nesoutěžních i soutěžních skupin TŠ/TK Maestro (pokud to epidemická situace dovolí).
Nevyučujeme v období státních svátků, oficiálních školních prázdnin, mimořádných potřeb taneční školy nebo mimořádných opatření vyhlášených státními institucemi. V případě vyhlášeného lockdownu nebo mimořádných opatření, týkajících se chodu taneční školy zajišťujeme náhradní výuku (prezenční nebo online formou) v náhradním rozvrhu.

Cena 2500 Kč/pololetí; pro členy TK Maestro (po vyplnění přihlášky k členství – info viz níže) je cena 2500 Kč.
Účet pro platby kurzu TŠ Maestro: 255612308/0300.
Informace pro využití slevy: Pro tento kurz lze zprostředkovaně využít slevu v rámci podpory Národní sportovní agentury (NSA) pro sportující děti a mládež. Zvýhodněná cena 2000 2250 Kč již zahrnuje členský příspěvek TK Maestro ve výši 100 Kč, a je podmíněna členstvím ve sportovním tanečním klubu TK Maestro, registrovaného v Rejstříku sportu NSA. Podmínkou pro uplatnění slevy do Přípravky, a to i pro další semestry, je vyplnění přihlášky do TK Maestro se všemi údaji, požadovanými Národní sportovní agenturou. Přihláška ke stažení: Přihláška k členství. Podepsanou, oskenovanou přihlášku prosím zašlete e-mailem na info@tsmaestro.cz, originál přihlášky pak prosím předejte na recepci Taneční školy při osobním příchodu do kurzu. Přihláška se vyplňuje pouze jedenkrát (nikoliv každé pololetí). Cena za kurz bez členství v TK Maestro je 2400 Kč.
Přihláška ke stažení: Přihláška k členství . Podepsanou, oskenovanou přihlášku prosím zašlete e-mailem na info@tsmaestro.cz, originál přihlášky pak prosím předejte na recepci Taneční školy při osobním příchodu do kurzu.
Přihláškou do kurzu Maestro – taneční škola s.r.o. nebo skupiny TK Maestro, z.s. souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v přihlášce pro účely poskytnutí dohodnuté služby, informací o nabízených službách a zasílání informačních sdělení subjektu prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., a dále pro účely soutěží v tanečním sportu, grantů, požadovaných výkazů pro sportovní a státní organizace a instituce.

Registrovat (pro nové členy) *

* pokud jste již registrovaní v naší taneční škole, prosíme, přihlašte se