Taneční škola Maestro | kurzy | výpis kurzů

*
*
*
*
*
*
*
maestro-captcha.jpg
*

* Povinné údaje

Pole Adresa vyplňujte pouze pokud jde o registraci do dětských kurzů a vaše trvalé bydliště je na Praze 4

TK Maestro - Hobby ED LAT - 2.pol

  • 1x týdně v úterý od 18:00, délka lekce 60 minut
  • Cena kurzu: 5000 Kč
  • Hlavní lektor: Lukáš Bartuněk
  • Zahájení: 7.2.2023, ukončení: 20.6.2023
  • Místo konání:TŠ Maestro (Na Strži 40, Praha 4) na malém sále

více informací

Semináře pro taneční páry tříd Hobby EDC LAT jsou zaměřeny na základní principy a katalog figur soutěžních latinsko-amerických tanců.
Účast je podmíněna členstvím v sportovním tanečním klubu TK Maestro. Členství se platí pololetně za období: září – leden (se splatností do 30.9.) a únor – srpen (do 15.2.). Členství v celkové výši 5000 Kč/pololetí kromě lekcí Hobby EDC LAT zahrnuje vstup na další společné semináře TK Maestro dle dosažené taneční úrovně, zejména pak Hobby EDC STT, a dále dohody s vedením TŠ a hlavního trenéra (např. Sólo Dance), volný vstup na pohybovou průpravu (dle vypsaných seminářů - může být nepravidelně), volné vstupy do tanečního studia pro individuální tréninky, practice (simulace soutěží), slevy na individuálních lekcích pro členy TK Maestro, organizační zajištění soutěžní činnosti. Párům kategorie C s finálovými výsledky a připravujícím se na kategorii B je pro další výkonnostní růst doporučena účast na seminářích C+BAM LAT.

Účet TK Maestro pro platby členských příspěvků: 221303187/0300
Při účasti na více seminářích TK Maestro (např. Hobby ED STT a Hobby ED LAT se platí jen jeden členský příspěvek).
Na každý jednotlivý vypsaný kurz/seminář pro členy TK Maestro v daném semestru je nutné se přihlásit prostřednictvím informačního systému na webu tsmaestro.

Nevyučujeme v období státních svátků, oficiálních školních prázdnin, mimořádných potřeb taneční školy nebo mimořádných opatření vyhlášených státními institucemi. V případě vyhlášeného lockdownu nebo mimořádných opatření, týkajících se chodu taneční školy zajišťujeme náhradní výuku (prezenční nebo online formou) v náhradním rozvrhu.
V roce 2022 před Vánocemi končí semináře Akademií TŠ/TK Maestro.

Přihláškou do kurzu Maestro – taneční škola s.r.o. nebo skupiny TK Maestro, z.s. souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v přihlášce pro účely poskytnutí dohodnuté služby, informací o nabízených službách a zasílání informačních sdělení subjektu prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., a dále pro účely soutěží v tanečním sportu, grantů, požadovaných výkazů pro sportovní a státní organizace a instituce.

Registrovat (pro nové členy) *

* pokud jste již registrovaní v naší taneční škole, prosíme, přihlašte se

TK Maestro - C+BAM LAT - 2.pol

  • 1x týdně ve středu od 17:30, délka lekce 90 minut
  • Cena kurzu: 5000 Kč
  • Hlavní lektor: Petr Bartuněk
  • Zahájení: 1.2.2023, ukončení: 21.6.2023
  • Místo konání:TŠ Maestro (Na Strži 40, Praha 4) na velkém sále

více informací

Na seminářích pro taneční páry tříd C+BAM LAT je probírána zejména pokročilá technika soutěžních latinsko-amerických tanců.

Účast je podmíněna členstvím v sportovním tanečním klubu TK Maestro. Členství se platí pololetně za období: září – leden (se splatností do 30.9.) a únor - srpen (se splatností do 31.1.). Členství v celkové výši 5000 Kč/pololetí kromě lekcí C+BAM LAT zahrnuje vstup na další společné semináře TK Maestro dle dosažené taneční úrovně a dohody s vedením TŠ a hlavního trenéra, volné vstupy do tanečního studia pro volné a individuální tréninky, practice, vstupy na vypsané pohybovky (může být nepravidelně), slevy na individuálních lekcích pro členy TK Maestro, organizační zajištění soutěžní činnosti. Zařazení párů kategorie C (s návrhy na kategorii B) bude konzultováno s hlavním trenérem.

Účet TK Maestro pro platby členských příspěvků: 221303187/0300
Při účasti na více seminářích TK Maestro (např. LAT CBAM nebo Hobby ED STT se platí jen jeden členský příspěvek)ve výši 4500 Kč.
Na každý jednotlivý vypsaný kurz/seminář pro členy TK Maestro v daném semestru je nutné se přihlásit prostřednictvím informačního systému na webu tsmaestro.

Nevyučujeme v období státních svátků, oficiálních školních prázdnin, mimořádných potřeb taneční školy nebo mimořádných opatření vyhlášených státními institucemi. V případě vyhlášeného lockdownu nebo mimořádných opatření, týkajících se chodu taneční školy zajišťujeme náhradní výuku (prezenční nebo online formou) v náhradním rozvrhu.

Přihláškou do kurzu Maestro – taneční škola s.r.o. nebo skupiny TK Maestro, z.s. souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v přihlášce pro účely poskytnutí dohodnuté služby, informací o nabízených službách a zasílání informačních sdělení subjektu prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., a dále pro účely soutěží v tanečním sportu, grantů, požadovaných výkazů pro sportovní a státní organizace a instituce.

Registrovat (pro nové členy) *

* pokud jste již registrovaní v naší taneční škole, prosíme, přihlašte se