Taneční škola Maestro | Úvodní strana

*
*
*
*
*
*
*
maestro-captcha.jpg
*

* Povinné údaje

Pole Adresa vyplňujte pouze pokud jde o registraci do dětských kurzů a vaše trvalé bydliště je na Praze 4

PLATBA ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ ČSTS NA ROK 2022

Pokud jste zapomněli na platbu členských příspěvků


 1. Základní ČP je 400 Kč + soutěžní licence 1500 Kč + 50 Kč poplatek za platbu po 1.1.2022, pro juniory a výše to je tedy celkem 1950 Kč.
 2. Platbu ČP prosím pošlete na účet TK Maestro 221303187/0300
 3. do poznámky platby napište jméno-ČP ČSTS 2022.

UPOZORNĚNÍ: členské příspěvky ČSTS lze platit pouze prostředictvím klubu!!!

PROVOZ STUDIA OD 1.1.2022

BĚŽNÝ PROVOZ STUDIA

po-čt11:00 - 22:00 
11:00 - 21:00 
sozavřeno-mimo speciální akce taneční školy 
ne12:00 - 21:00 
-Practice STT každé pondělí od 19:00 hod 
-Practice LAT každou středu od 19:00 hod 
-Individuální vstupy mimo přítomnost recepce jen po předchozí domluvě 

5.8.       - místo BAM LAT - posilování s Kristýnou Čermákovou
8.-9.1.  - oba sály úplně zavřené - kongres ČSTS a soustředění NRT

OPATŘENÍ V PROVOZU TŠ/TK MAESTRO

od 1.1.2022 – až do odvolání


Pokračujeme již zavedeným systémem, který vhodně postihuje skupiny s neměnným (semináře) i proměnlivým kolektivem (individuální lekce), osoby se nesmí mezi sály volně pohybovat a míchat.

Upřesnění podmínek pro skupiny v jeden časový okamžik do 20 osob/sál (individuální tréninky a semináře do 20 osob):
 1. dle Opatření MZCR teoreticky bez nutnosti prokázání Podmínek, ale budeme pokračovat v systému kontroly O-N-T, který se v TŠ osvědčil, tj. budeme vzhledem k obecně rostoucím číslům onemocnění dále jako interní pravidlo sledovat bezinfekčnost osob pro klid všech účastníků původním způsobem: tj O-N nebo T
 2. prioritně PCR test 7 dní/doplňkově interně AG test 72 hod/ může být i rychlý antigenní test určený pro sebetestování provedený na místě s negativním výsledkem
 3. vždy povinná evidence osob pro potřeby epidemiologického šetření

Upřesnění podmínek pro skupiny do 12-ti let (Přípravky):
 1. dle Opatření MZCR děti do 12-ti let bez nutnosti prokázání podmínek. Toto pravidlo budeme aplikovat pouze na Přípravky, které se nemíchají s ostatními skupinami
 2. bez přístupu do společných šaten – převlékají se na sále, ve společných prostorách platí povinnost nosit roušky.

Ochrana dýchacích cest :
 • Povinnost mít zakrytá ústa a nos ve vnitřních prostorech se nevztahuje na sportovce a cvičící osoby v době tréninku a na trenéry při účasti na sportovní účasti nebo přípravy na ni.

 • Podmínky pro ostatní návštěvníky (rodiče):
  1. Pro vstup do taneční školy je osoba povinna se prokázat splněním podmínek O-N: osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID , za podmínky, že uplynulo nejméně14 dní od dokončeného očkovacího schématu
  2. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV- 2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní
  3. povinnost mít zakrytá ústa a nos ve vnitřních prostorech staveb
  4. osoby, které nesplňují tyt podmínky, nemohou být vpuštěny do prostor taneční školy.

  NSA - Aktuální informace pro sportovce
  ČUS - Aktuální opatření ve vztahu ke sportu
  Aktuální znění podmínek MZ ČR od 26.11.2021 – pro TŠ zejména pak bod 14b) a 14d) Mimořádných opatření MZ

  Subjekt organizující sportovní přípravu (TŠ Maestro) má povinnost vést evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to vrozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání sportovní přípravy; účastník sportovní přípravy.
  V případě, že osoba splnění podmínek neprokáže, zakazuje se provozovateli takovou osobu do uvedených prostor vpustit.