Taneční škola Maestro | Úvodní strana

*
*
*
*
*
*
*
maestro-captcha.jpg
*

* Povinné údaje

Pole Adresa vyplňujte pouze pokud jde o registraci do dětských kurzů a vaše trvalé bydliště je na Praze 4

PROVOZ STUDIA OD 15.11.2021

po-čt11:00 - 22:00 
11:00 - 21:00 
sozavřeno-mimo speciální akce taneční školy 
ne12:00 - 21:00 
individuální vstupy mimo přítomnost recepce jen po předchozí domluvě 

-Practice STT každé pondělí od 19:00 hod 
-Practice LAT každou středu od 19:00 hod 
 
Upozorňujeme na nová provozní opatření platná od pondělí 22.11.2021 pro provoz taneční školy. 

OPATŘENÍ V PROVOZU TŠ/TK MAESTRO

od 22.11.2021 – až do odvolání


Pokračujeme již zavedeným systémem, který vhodně postihuje skupiny s neměnným (semináře) i proměnlivým kolektivem (individuální lekce), osoby se nesmí mezi sály volně pohybovat a míchat.

Sportovní aktivity ve vnitřních prostorech:
 1. kontroluje se skutečnost, zda některá z osob nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo obecně respirační onemocnění
 2. osoby účastnící se sportovní přípravy pod sportovními svazy ve věku do 18 let – Systém O-N-T: Očkování / prodělaná Nemoc + možnost PCR Testu, který platí 7 dní.
 3. osoby účastnící se sportovní přípravy ve věku nad 18 let – Systém O-N: Očkování / prodělaná Nemoc. PCR test NESTAČÍ!, pokud se nejedná o sportovní aktivity do 20 osob, případně také aktivity v neměnném kolektivu, tj. skupinové lekce (zařazení po konzultaci s trenérem). Individuální lekce budeme evidovat prostřednictvím rezervačního systému. Podmínky pro prokázání bezinfekčnosti v těchto případech jsou uvedeny níže.
 4. Practice bude až do odvolání zpřístupněn pouze členům TK Maestro a osobám, které realizují i další sportovní přípravu v prostorách TŠ, a které splňují níže uvedené Podmínky .
 5. vždy povinná evidence osob pro potřeby epidemiologického šetření
 6. povinnost mít zakrytá ústa a nos pro ostatní ve vnitřních prostorech staveb...

Upřesnění podmínek pro skupiny v jeden časový okamžik do 20 osob/sál (individuální tréninky a semináře do 20 osob):
 1. dle Opatření MZCR teoreticky bez nutnosti prokázání Podmínek, ale budeme pokračovat v systému kontroly O-N-T, který se v TŠ osvědčil, tj. budeme vzhledem k obecně rostoucím číslům onemocnění dále jako interní pravidlo sledovat bezinfekčnost osob pro klid všech účastníků původním způsobem: tj O-N nebo T
 2. prioritně PCR test 7 dní/doplňkově interně AG test 24 hod/ může být i rychlý antigenní test určený pro sebetestování provedený na místě s negativním výsledkem
 3. vždy povinná evidence osob pro potřeby epidemiologického šetření

Upřesnění podmínek pro skupiny do 12-ti let (Přípravky):
 1. dle Opatření MZCR děti do 12-ti let bez nutnosti prokázání podmínek. Toto pravidlo budeme aplikovat pouze na Přípravky, které se nemíchají s ostatními skupinami
 2. bez přístupu do společných šaten – převlékají se na sále, ve společných prostorách platí povinnost nosit roušky.

Ochrana dýchacích cest :
 • Povinnost mít zakrytá ústa a nos ve vnitřních prostorech se nevztahuje na sportovce a cvičící osoby v době tréninku a na trenéry při účasti na sportovní účasti nebo přípravy na ni.

 • Podmínky pro ostatní návštěvníky (rodiče):
  1. Pro vstup do taneční školy je osoba povinna se prokázat splněním podmínek O-N: osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID , za podmínky, že uplynulo nejméně14 dní od dokončeného očkovacího schématu
  2. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV- 2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní
  3. povinnost mít zakrytá ústa a nos ve vnitřních prostorech staveb
  4. osoby, které nesplňují tyt podmínky, nemohou být vpuštěny do prostor taneční školy.

  NSA - Aktuální informace pro sportovce
  ČUS - Aktuální opatření ve vztahu ke sportu
  Plné znění Mimořádných opatření MZ

  Subjekt organizující sportovní přípravu (TŠ Maestro) má povinnost vést evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to vrozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání sportovní přípravy; účastník sportovní přípravy.
  V případě, že osoba splnění podmínek neprokáže, zakazuje se provozovateli takovou osobu do uvedených prostor vpustit.