Taneční škola Maestro | Úvodní strana

*
*
*
*
*
*
*
maestro-captcha.jpg
*

* Povinné údaje

Pole Adresa vyplňujte pouze pokud jde o registraci do dětských kurzů a vaše trvalé bydliště je na Praze 4

OPATŘENÍ V PROVOZU TŠ/TK MAESTRO

od 31.5.2021 – až do odvolání


Co je nového od minulého týdne?
 1. byl omezen počet testů hrazených pojišťovnou na počet 4 AG testy a 2 PCR testy za měsíc, resp. v červnu (na další období se pak údajně počítá s další redukcí)
 2. mohou se používat šatny
Co platí nadále?
 1. při vstupu na vnitřní sportoviště – do tanečního studia je nutné předložit jedeno z potvrzení (viz níže)
 2. omezený počet lidí pro amatérský sport na vnitřním sportovišti (proto je nutná rezervace pro vaše tréninky)
 3. v době fyzického výkonu není třeba nosit roušky (ve společných prostorách ano)
Pro vstup na vnitřní sportoviště – do tanečního studia jinak platí shodná pravidla jako minulý týden ve smyslu předložení jednoho z dokumentů (podle platných Mimořádných opatření MZ a Výkladového stanoviska České Unie sportu od 31.5.):

 1. PCR testu (ne starší než 7 dní) s negativním výsledkem
 2. nebo AG testu (ne starší než 72 hod) s negativním výsledkem
 3. čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem
 4. osoba podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování (pozn. na místě v taneční škole) nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a subjekt organizující sportovní přípravu prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který nesplní podmínky podle bodů Mimořádných opatření i) až iv), resp. v případě podle bodu iv) účastníku, kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast na sportovní příprave
 5. nebo doloží laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19 ne starší než 180 dní

nebo dále (víceméně pro dospělé)

 1. osoba se prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
 2. osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že: od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka / od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo / od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců)
  Čestné prohlášení zákonného zástupce ve formátu PDF
  Čestné prohlášení zákonného zástupce ve formátu DOC

  Subjekt organizující sportovní přípravu (TŠ Maestro)má povinnost vést evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to vrozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání sportovní přípravy; účastník sportovní přípravy, s výjimkou dítěte do 6 let věku, před zahájením sportovní přípravy.

  Další podmínky:

 1. Za současných podmínek bohužel přítomnost veřejnosti, tj i rodičů není v taneční škole možná. Děkujeme za pochopení

SEMINÁŘE V TÝDNU 14.6.-20.6.2021

 Pondělí BAM STT Veronika Hanušová - 17:30
 Practice STTPetr Bartuněk - 19:00
 Pondělí Pro-Am STT Gold OpenTomáš Fábera - 20:30
 
 Úterý EDC1 + Rising Stars LAT Petr Bartuněk - 17:00
 Úterý EDC2 + Rising Stars LAT Petr Bartuněk - 18:00
 Úterý Pro-Am STT SilverRudolf Stupka - 19:00
 Úterý Pro-Am STT Diamond1Tomáš Fábera - 20:30
 
 Středa LAT - BAMPetr Bartuněk - 17:30
 Practice LATPetr Bartuněk - 19:00
 
 Čtvrtek PřípravkyLucie Černíková - 16:00
 Čtvrtek Synchro DanceRomana Motlová - 17:00
 Čtvrtek EDC+Rising Stars STTDavid Vejchar - 18:00
 Čtvrtek Pro-Am STT Diamond2Jan Skuhravý - 19:00
 

TERMÍNY SOUSTŘEDĚNÍ 2021

Soustředění TK a TŠ

12.7.-16.7.Příměstský tábor IRomana Motlová v prostorách T
24.7.nájezd na soustředění bez tanečních aktivit
25.7.-29.7.Soustředění LATEva a Petr Bartuňkovi, Rom Motlová
30.7.nájezd na soustředění bez tanečních aktivit
31.7.-4.8.Soustředění STTDavid Vejchar a Veronika Hanušová
9.8.-13.8.Příměstský tábor IIRomana Motlová v prostorách TŠ
16.8.-18.8.Soustředění STTpříprava na MČR v prostorách TŠ
23.8.-25.8.Soustředění LATpříprava na MČR v prostorách TŠ
   

Soustředění Pro-Am

9.7.-11.7.Soustředění Pro-Am I - PrahaEva a Petr Bartuňkovi
X.7.-X.7.Soustředění Pro-Am CPADUspolečné soustředěni členů CPADU
19.8.-22.8.Soustředění Pro-Am II - ÚpaEva a Petr Bartuňkovi