Osobní informace


Amatér


Pole Jméno je povinný údaj!

Pole Příjmení je povinný údaj!


ProfesionálStandardní tance


Single Dance


Je možné tančit jen podle sylabu variací. Nezáleží na úrovni amatérky, důležité je dodržet předepsaný repertoár variací viz. Příloha sylabus LAT. Každá kategorie vždy zahrnuje i variace z podřazených kategorií. Je možné tančit dvě po sobě jdoucí kategorie za předpokladu, že bude dodržen předepsaný repertoár variací. Soutěží se v každém tanci zvlášť.

Kategorie Waltz Tango Valčík Slowfox Quickstep
Pre-Bronze    
Bronze
Silver
Gold

Single Dance OPEN


Je doporučené tančit podle sylabu variací GOLD. Povoleny jsou i variace mimo omezení! Soutěží se v každém tanci zvlášť.

Kategorie Waltz Tango Valčík Slowfox Quickstep
Gold OPEN

Multi Dance


Je možné tančit jen podle sylabu variací. Nezáleží na úrovni amatérky, důležité je dodržet předepsaný repertoár variací viz. Příloha sylabus LAT. Každá kategorie vždy zahrnuje i variace z podřazených kategorií. Je možné tančit dvě po sobě jdoucí kategorie za předpokladu, že bude dodržen předepsaný repertoár variací. Soutěží se v kombinaci všech tanců dohromady.

Kategorie Tance  
Pre-Bronze W, T, Q 3 Dance Challenge
Bronze W, T, V, Q 4 Dance Challenge
Silver W, T, V, Q 4 Dance Challenge
Gold W, T, V, SF, Q 5 Dance Challenge

Multidance OPEN


Je doporučené tančit podle sylabu variací GOLD. Povoleny jsou i variace mimo omezení!

Kategorie Tance  
Gold OPEN W, T, V, SF, Q 5 Dance Challenge

Latinsko-americké tance


Single Dance


Je možné tančit jen podle sylabu variací. Nezáleží na úrovni amatérky, důležité je dodržet předepsaný repertoár variací viz. Příloha sylabus LAT. Každá kategorie vždy zahrnuje i variace z podřazených kategorií. Je možné tančit dvě po sobě jdoucí kategorie za předpokladu, že bude dodržen předepsaný repertoár variací. Soutěží se v každém tanci zvlášť.

Kategorie Samba Chacha Rumba Paso Doble Jive
Pre-Bronze  
Bronze
Silver
Gold

Single Dance OPEN


Je doporučeno tančit podle sylabu variací GOLD. Povoleny jsou i variace mimo omezení! Soutěží se v každém tanci zvlášť.

Kategorie Samba Chacha Rumba Paso Doble Jive
Gold OPEN

Multidance


Je možné tančit jen podle sylabu variací. Nezáleží na úrovni amatérky, důležité je dodržet předepsaný repertoár variací viz. Příloha sylabus LAT. Každá kategorie vždy zahrnuje i variace z podřazených kategorií. Je možné tančit dvě po sobě jdoucí kategorie za předpokladu, že bude dodržen předepsaný repertoár variací. Soutěží se v kombinaci všech tanců dohromady.

Kategorie Tance  
Pre-Bronze CH, R, J 3 Dance Challenge
Bronze S, CH, R, J 4 Dance Challenge
Silver S, CH, R, J 4 Dance Challenge
Gold S, CH, R, PD, J 5 Dance Challenge

Multidance OPEN


Je doporučené tančit podle sylabu variací GOLD. Povoleny jsou i variace mimo omezení!

Kategorie Tance  
Gold OPEN S, CH, R, PD, J 5 Dance Challenge

OPEN soutěže


Tato kategorie může tančit variace OPEN - bez omezení!

Soutěž Tance  
Maestro Cup STT W, T, V, SF, Q 5 Dance Challenge
Maestro Cup LAT S, CH, R, PD, J 5 Dance Challenge
Salsa OPEN Salsa Cubana
Maestro Cup Salsa Salsa Cubana

V soutěžích rozdělených do tříd, je předepsaný povinný repertoár. Páry musí dodržet předepsané figury dle sylabu ISTD (připouští se i WDSF). Počet figur neovlivňuje hodnocení odborné poroty. Nedodržení katalogu figur má za následek snížení hodnocení nebo i vyloučení ze soutěže v případě rozhodnutí odborného dozoru. Sylabus ISTD k zobrazení zde: STT a LAT

Vyplněním a odesláním této přihlášky souhlasím se zpracováním a použitím mnou zadaných osobních údajů pro účely soutěže Maestro Cup 2018 pořádané TŠ a TK Maestro. Souhlasím i se zveřejněním výsledků této soutěže.